nad_teaser
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice


Dyrektor Oddziału: Andrzej Sznajder
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
sekretariat:
tel. 32 207 01 00
fax 32 207 01 80
mail: oddzial.katowice@ipn.gov.pl

Monika Kobylańska
p. o. asystenta prasowego Oddziału IPN Katowice
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
tel. 32 207 01 03

Punkt sprzedaży publikacji IPN w Katowicach
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
pon. – pt. 7.30 - 15.30
Kontakt: Tomasz Gonet, tel. 32 207 0127
e-mail: tomasz.gonet@ipn.gov.pl

Oddziałowe Biuro Lustracyjne
Naczelnik - prok. Andrzej Majcher
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
tel. 32 207 04 00
tel. 32 207 04 01
fax 32 207 04 80

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
Naczelnik: dr Renata Dziechciarz
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
tel. 32 207 05 00
fax 32 207 05 80

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Naczelnik: prok. Ewa Koj
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice
tel. 32 207 02 00
fax 32 207 02 80

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Naczelnik OBEP
dr Adam Dziurok tel. 32 207 03 01, e-mail: adam.dziurok@ipn.gov.pl
ul. Józefowska 102,
40-145 Katowice

Sekretariat: tel. 32 207 03 00, fax: 32 207 03 80

Referat Naukowy
 • dr Adam Dziuba – kierownik referatu tel. 32 207 03 20, e-mail: adam.dziuba@ipn.gov.pl
 • dr Grzegorz Bębnik – tel. 32 207 03 21, e-mail: grzegorz.bebnik@ipn.gov.pl
 • dr Tomasz Kurpierz – tel. 32 207 03 22, e-mail: tomasz.kurpierz@ipn.gov.pl
 • dr Łucja Marek – tel. 32 207 03 23, e-mail: lucja.marek@ipn.gov.pl
 • dr Aleksandra Namysło – tel. 32 207 03 24, e-mail: aleksandra.namyslo@ipn.gov.pl
 • dr Jarosław Neja – tel. 32 207 03 25, e-mail: jaroslaw.neja@ipn.gov.pl
 • Sebastian Rosenbaum – tel. 32 207 03 28, e-mail: sebastian.rosenbaum@ipn.gov.pl
 • dr Mirosław Sikora – tel. 32 207 03 26, e-mail: miroslaw.sikora@ipn.gov.pl
 • Bogusław Tracz – tel. 32 207 03 27, e-mail: boguslaw.tracz@ipn.gov.pl
 • dr Dariusz Węgrzyn – tel. 32 207 03 29, e-mail: dariusz.wegrzyn@ipn.gov.pl

Referat Edukacji Historycznej
 • dr Kornelia Banaś – tel. 32 207 03 11, e-mail: kornelia.banas@ipn.gov.pl
 • Monika Bortlik-Dźwierzyńska – tel. 32 207 03 12, e-mail: monika.bortlik@ipn.gov.pl
 • Robert Ciupa – tel. 32 207 03 13, e-mail: robert.ciupa@ipn.gov.pl
 • Ewelina Małachowska – tel. 32 207 03 14; ewelina.janota@ipn.gov.pl

Miejsce wykonywania czynności służbowych w Częstochowie
ul. Łódzka 8/12
42-200 Częstochowa
 • Sławomir Maślikowski – tel. (034) 361-08-45 fax (0-34) 361-08-45; slawomir.maslikowski@ipn.gov.pl
 • Wojciech Rotarski – tel. (0-34) 361-08-45,fax (0-34) 361-08-45, e-mail: wojciech.rotarski@ipn.gov.pl

Miejsce wykonywania czynności służbowych w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
Marek Łukasik – tel. (0-33) 813-63-59

nck
nad_teaser
 • zabrze-1933-1989
 • w-obcym-kraju
 • kultura-niezalezna
 • kosciol
 • koniec-pokoju
 • techniki_operacyjne
 • papiez_musial_zginac
 • UB_a_mlodziezowe_organizacje
 • IPN_rosenaum_album
 • upadek_systemu_komunistyczego

Uroczysta gala podsumowująca konkurs „Pamięć o Katyniu”


22 czerwca 2010 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu „Pamięć o Katyniu” zorganizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przy współpracy Narodowego Centrum Kultury i Stowarzyszenia „Pokolenie”. Podczas wystąpienia podsumowującego konkurs dyrektor katowickiego IPN dr Andrzej Drogoń akcentował, że konkurs był formą upamiętnienia 70. rocznicy ludobójstwa dokonanego na elicie narodu polskiego w Katyniu i innych miejscach ziemi sowieckiej.


Na konkurs wpłynęło 258 prac, zgłoszonych przez 386 uczestników, reprezentujących 94 szkoły z woj. Śląskiego. Prace zgłoszono w czterech kategoriach: plakat, projekt planszy edukacyjnej, strona internetowa oraz inicjatywa lokalna. W kategorii plakatu przyznano cześć nagród głównych, w kategorii plansz edukacyjnych jedną, w kategorii stron internetowych pięć, a w kategorii inicjatyw lokalnych przyznano nagrody główne ośmiu zespołom.


W ramach nagrody głównej 60 uczniów wraz z 20 opiekunami weźmie udział w wyjeździe edukacyjno-patriotycznym do Katynia ufundowanym przez Bank PKO BP. Wyróżnieni uczestnicy otrzymali m.in. książki, tablice edukacyjne i elektroniczne wersje dokumentalnych filmów podejmujących tematykę katyńską. Goście uroczystości w Katowicach otrzymali czarne koszulki z napisem "Katyń 1940. Smoleńsk 2010. Pamiętamy" i zostali poproszeni o ich założenie oraz uczczenie wszystkich ofiar kwietniowej katastrofy pod Smoleńskiem 96 sekundami ciszy.


Gościem honorowym konkursowej gali był Paweł Kurtyka syn tragicznie zmarłego Prezesa IPN śp. prof. Janusza Kurtyki. W swoim przemówieniu podkreślił , że pamięć, którą Polacy są winni ofiarom Katynia jest domeną nie tylko ludzi starszych, a uczestnicy, którzy nadesłali swoje prace na konkurs oddali pomordowanym rodakom przysługę podtrzymując pamięć o ich losie.


Uroczystą galę uświetniły występy artystyczne Dominiki Świątek oraz Andrzeja Kołakowskiego.


Patronat medialny nad konkursem objęli: TVS, TVP Katowice oraz Gość Niedzielny.


Fundator nagrody głównej:

PKO

Współorganizatorzy:

NCK STOWARZYSZENIE POKOLENIE

W przypadku błędnego wypełnienia pobranych druków można pobrać druki w postaci elektronicznej ze stron internetowych właściwych ambasad: rosyjskiej i białoruskiej. Wzory wypełnionych wniosków, zawierających m.in. daty i miejsca pobytu oraz trasy przejazdu – znajdują się na stronie internetowej biura podróży: http://www.info.piekary.pl/


Niektóre rubryki pozostają puste, np. numer polisy ubezpieczeniowej zostanie w późniejszym czasie dopisany przez pracownika biura podróży. Nie jest konieczne podawanie we wnioskach wizowych prywatnych adresów mailowych, natomiast niezbędne jest podanie numeru telefonu do miejsca pracy/szkoły.


Przypominamy, że - wbrew twierdzeniom niektórych zakładów fotograficznych - obowiązują dwa różne formaty zdjęć do wniosków wizowych! Prosimy dostarczyć po dwa zdjęcia w rozmiarze 3x4 cm oraz po dwa w rozmiarze 3,5x4,5 cm.


Prosimy o składanie dokumentów i paszportów do 26 lipca 2010 r., a ostateczny i nieprzekraczalny termin to 2 sierpnia 2010 r.


Komunikat Komisji Konkursowej: ogłoszenie wyników konkursu „Pamięć o Katyniu”


W poszczególnych kategoriach konkursowych, uwzględniając zróżnicowany poziom prac i ich oddźwięk społeczny, przyznano różne ilości nagród głównych w postaci uczestnictwa we wrześniowym wyjeździe do Katynia dla autorów i ich opiekuna.


Dodatkowo w każdej z kategorii konkursowych przyznano wyróżnienia.


Zarówno w obrębie osób nagrodzonych nagrodami głównymi jak i wyróżnionych nie stopniowano miejsc, a podane niżej wyniki ułożone są w porządku alfabetycznym nazwisk.


Zgodnie z zakreślonym terminem rozstrzygnięcia konkursu „Pamięć o Katyniu” wyniki podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej jeszcze w maju 2010 r., natomiast uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2010 r.. Dokładny termin i miejsce zostaną podane na stronie internetowej, a osoby nagrodzone i ich opiekunów dodatkowo powiadomimy telefonicznie.1) W kategorii plansz edukacyjnych przyznano jedną nagrodę główną dla zespołu: Daria Gawęda, Dominika Gawlas i Dominika Pociecha z II LO im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej z opiekunem Januszem Kapsem.


W kategorii tej przyznano także dwa wyróżnienia, a autorami wyróżnionych prac są:

2) W kategorii plakatów przyznano 6 nagród głównych, a autorami nagrodzonych prac są:

Ponadto w kategorii plakatów przyznano 6 wyróżnień, a autorami wyróżnionych prac są:

W przypadku Joanny Muchy zgłosiła ona do konkursu 2 plakaty (nie było ograniczeń) i jeden z nich znalazł się wśród nagrodzonych, a drugi wśród wyróżnionych.


3) W kategorii stron internetowych przyznano 5 nagród głównych, a autorami nagrodzonych prac są:

Ponadto w kategorii stron internetowych przyznano 3 wyróżnienia, a autorami wyróżnionych prac są:

4) W kategorii inicjatyw lokalnych stwierdzono bardzo wysoki i wyrównany poziom zgłoszonych prac. Chcąc nagrodzić jak najszerszy krąg zasługujących na to podmiotów Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu dla nagradzanych zespołów tylko po 1 miejscu dla opiekunów, a dla zespołów zgłaszających powyżej 7 uczestników nagrody głównej w postaci puli 7 miejsc we wrześniowym wyjeździe do Katynia. W tych wypadkach decyzje personalne co do tego kto z uczestników zgłoszonej inicjatywy lokalnej weźmie udział w wyjeździe do Katynia muszą podjąć osoby zgłoszone jako opiekunowie zespołów, przy czym wskazane osoby muszą być z kręgu uczestników wymienionych w zgłoszonych pracach. Ostatecznie przyznano nagrody główne dla 8 wymienionych niżej zespołów.


Dla 4 mniejszych zespołów nagrody obejmują wszystkich uczestników, a nagrodzeni to:

Dla 4 zespołów przyznano po 1 miejscu dla ich opiekunów oraz po 7 miejsc do rozdysponowania przez opiekunów pomiędzy członkami zespołów:

Uczestnicy tych nagrodzonych zespołów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do grupy wyjazdowej, zostaną uhonorowani podobnie jak osoby wyróżnione.


Ponadto w kategorii inicjatyw lokalnych wyróżniono prace nadesłane przez następujące zespoły:


Fundator nagrody głównej:

PKO

Współorganizatorzy:

NCK STOWARZYSZENIE POKOLENIE

Podsumowanie konkursu „Pamięć o Katyniu”Konkurs „Pamięć o Katyniu” został ogłoszony przez IPN Oddział w Katowicach w dniu 5 marca 2010 r., w siedemdziesiątą rocznicę podjęcia przez władze ZSRR decyzji o wymordowaniu polskich jeńców wojennych i więźniów.Głównym sponsorem nagród jest PKO Bank Polski, a organizację konkursu wsparły także Narodowe Centrum Kultury i Stowarzyszenie „Pokolenie”, których przedstawiciele znaleźli się też w Komisji Konkursowej. Dzięki zaangażowaniu wymienionych instytucji możliwe było sfinansowanie wyjazdu do Katynia 2 autokarów z laureatami konkursu.Konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach konkursowych: plakat, plansza edukacyjna, strona internetowa i inicjatywa lokalna. Zakładano podział na dwie kategorie wiekowe: dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz dla studentów, jednakże z uwagi na zgłoszenie jedynie dwóch prac studentów (w różnych kategoriach) Komisja Konkursowa w oparciu o regulamin konkursu podjęła decyzję o nie przyznawaniu odrębnych nagród w grupach wiekowych, lecz wyłącznie z podziałem na 4 kategorie konkursowe. Z uwagi na zgłoszenie do konkursu licznych prac autorstwa gimnazjalistów podjęto decyzję o dopuszczeniu także tych prac do konkursu.Łącznie zgłoszono 258 prac od 386 uczestników konkursu – znaczna część to prace grupowe, ale niektórzy autorzy zgłaszali też po kilka prac. Uczestnicy reprezentowali łącznie 94 szkoły.Najwięcej: 201 prac - zgłoszono w kategorii plakatów. Prace były wykonane w różnych technikach graficznych, począwszy od wykonanej ołówkiem, poprzez różne techniki malarskie, aż do wydruków komputerowych z wykorzystaniem zdjęć i grafiki komputerowej. Wiele wyróżniających się prac trudno było ze sobą porównywać i oceniać, gdyż oparte były na innej technice i założeniach co do ich wymowy. Ostatecznie Komisja Konkursowa podjęła decyzję, że nie będzie szeregować nagradzanych prac w kolejne miejsca, lecz dokona wyboru grupy prac nagrodzonych jednakową nagrodą główną oraz drugiej grupy prac wyróżnionych. Podobny podział zastosowano także w pozostałych kategoriach konkursowych: na grupę prac nagrodzonych nagrodami głównymi w postaci uczestnictwa w wyjeździe do Katynia oraz na grupę prac wyróżnionych.W kategorii stron internetowych zgłoszono 19 prac, a ich autorami były zarówno pojedyncze osoby jak i zespoły złożone z 2 do 5 osób. Autorzy stworzyli bardzo różnorodne strony internetowe. W większości zawarto podstawową wiedzę historyczną na temat Zbrodni Katyńskiej, zazwyczaj w formie kalendarium. Autorzy wzbogacali strony także przez zamieszczanie licznych fotografii i map. Dodatkowo na różnych stronach pojawiły się zapiski pamiętnikarskie ofiar Zbrodni Katyńskiej, lista ofiar czy też sylwetki pojedynczych osób. Z drugiej strony przedstawiano też informacje o NKWD, sylwetki ustalonych wykonawców Zbrodni i pochodzące z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ich zeznania. Na niektórych stronach umieszczono informacje o polskich cmentarzach wojennych na miejscach zbrodni czy też o pomnikach poświęconych pamięci o Zbrodni Katyńskiej i jej ofiarach. Niektóre strony zawierają informacje i zdjęcia z współczesnych obchodów rocznicy Zbrodni oraz na temat katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Wśród zgłoszonych prac w kategorii stron internetowych znalazł się także blog, którego autorka w swoich tekstach odnosi się do różnych zagadnień i informacji dotyczących Zbrodni Katyńskiej – opatrując je osobistymi komentarzami.W kategorii plansz edukacyjnych zgłoszono 16 projektów o różnorodnej tematyce,a także różnorodnym wykonaniu. Wśród prac wykonanych za pomocą tradycyjnych technik plastycznych pojawiła się praca na płótnie, a także inna, wykonana techniką komputerową. W tej kategorii organizatorzy określili w regulaminie wymogi co do rozmiarów docelowych plansz, które miały pozwalać na stworzenie planszy edukacyjnej podobnej do wydanych już przez katowicki Oddział IPN plansz ściennych poświęconych drugiej wojnie światowej i upadkowi komunizmu. Pod tym względem zgłoszone prace konkursowe nie do końca spełniały oczekiwania organizatorów, jednakże pomysłowość i nakład pracy autorów prac przesądziły o tym, że Komisja Konkursowa podjęła decyzję o złagodzeniu wymogów formalnych w tej kategorii i przyznaniu nagród i wyróżnień.Zdecydowanie największa różnorodność prac i oddźwięk społeczny wynikający z ich realizacji dotyczy kategorii „inicjatywy lokalne”, do której zgłoszono 17 wydarzeń. W tej kategorii już w regulaminie przewidziano wielką dowolność pomysłów i inicjatyw oraz zwrócono uwagę na to, iż przy ocenie zwracana będzie uwaga na wartość merytoryczną, wydźwięk społeczny przedsięwzięcia oraz sprawność organizacyjną.W kategorii inicjatyw lokalnych do konkursu zgłoszono m.in. duże imprezy o charakterze miejskim czy powiatowym, których atutem był niewątpliwie szeroki oddźwięk społeczny zarówno w stosunku do bezpośrednich uczestników imprez, jak i poprzez ich nagłośnienie medialne. Pomysłowość i zaangażowanie autorów prac spowodowały, że z imprezami o charakterze masowym z powodzeniem konkurowały inicjatywy o znacznie mniejszym rozmiarze. Wspomnieć można np. akcję uliczną 3 uczennic z III LO im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, które m.in. rozdawały na terenie miasta ulotki, wieszały plakaty i wypisywały na chodnikach hasła przypominające o Zbrodni Katyńskiej. Z kolei uczennice Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie wymyśliły i wykonały grę, w toku której sprawdzana i upowszechniana jest wiedza dotycząca Zbrodni Katyńskiej. Uczniowie z II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach przeprowadzili jako prowadzący cykl poświęconych Zbrodni Katyńskiej lekcji dla gimnazjalistów. Wszystkie te inicjatywy wykonywane były pod merytorycznym nadzorem nauczycieli, a do konkursu przedstawiono nie tylko opisy, ale i dokumentację fotograficzną z ich realizacji.
Fundator nagrody głównej:

PKO

Współorganizatorzy:

NCK STOWARZYSZENIE POKOLENIE

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu „Pamięć o Katyniu”Konkurs „Pamięć o Katyniu” został ogłoszony przez IPN Oddział w Katowicach w dniu 5 marca 2010 r.Datę ogłoszenia konkursu wybrano nieprzypadkowo – 5 marca 1940 r. przywódcy Związku Sowieckiego zdecydowali o losie polskich jeńców z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz więźniów przetrzymywanych w więzieniach na terenie ziem wschodnich Rzeczypospolitej okupowanych przez Sowietów. Postanowiono wtedy, że polscy jeńcy i więźniowie zostaną zamordowani bez stawiania ich przed sądem i z pominięciem indywidualnych aktów oskarżenia.Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży szkolnej i akademickiej tematyką związaną ze Zbrodnią Katyńską, upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy o tych tragicznych wydarzeniach oraz zainspirowanie lokalnych inicjatyw zmierzających do upamiętnienia 70 rocznicy tej zbrodni. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu województwa śląskiego i przeprowadzony będzie odrębnie w tych dwóch kategoriach wiekowych.Patronat medialny: „Gość Niedzielny”, TVS i TVP Katowice.Nagrodą dla autorów najlepszych prac będzie wyjazd do Katynia i Smoleńska w 2010 r. Fundatorem nagrody głównej jest Bank PKO BP. Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pokolenie oraz Narodowe Centrum Kultury.Prace konkursowe przynoszono osobiście lub wysyłano pocztą – ostatnie prace wpływały 6 maja 2010 r., a ich rejestracja trwała do 10 maja 2010 r.Łącznie wpłynęło 258 zgłoszeń prac od 386 uczestników konkursu (poza pracami indywidualnymi były też grupowe). Uczestnicy reprezentują łącznie 94 szkoły.Wśród nadesłanych zgłoszeń przeważają plakaty (201 prac). Do konkursu zgłoszono także 19 stron internetowych. Ponadto zgłoszono 16 projektów plansz edukacyjnych oraz 17 zgłoszeń w kategorii „inicjatywy lokalne”.Z uwagi na ilość prac i okres ich rejestracji nie jest możliwe dotrzymanie wstępnie zakładanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do 15 maja 2010 r., wobec czego Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przedłużeniu tego terminu do 31 maja 2010 r.We wszelkich sprawach związanych z konkursem można także kontaktować się z p. Marcinem Niedurnym, tel. (32) 609 98 93, e-mail: Marcin.Niedurny@ipn.gov.plWykaz stron internetowych zgłoszonych na konkurs „Pamięć o Katyniu” http://www.katyn1940.cba.pl/

http://www.cierniowe-guziki.blog.pl/

http://www.zstrybnik.pl/katyn/Witryna/F1354F3A-D9D2-43D9-8536-757FF60766D0.html

http://www.k.krmz1.cal24.pl/index.htm

http://www.pamiec-o-katyniu.yoyo.pl/

http://www.katyn.1k.pl/

http://www.zbrodnia-katynska.za.pl/

http://www.katynprawdaimit.republika.pl/

http://www.bassbell.republika.pl/

http://katyn.pev.pl/news.php

http://www.katyn.freehost.pl/

http://www.katyn.zs2korczak.pl/

http://tomek2518.w.interia.pl/katyn/

http://www.kaatyn.ubf.pl/news.php

http://www.pamietamyokatyniu.cal.pl/

http://www.pamiecokatyniu.vixo.pl/

http://pamiecokatyniu.prv.pl/

http://www.zbrodniakatynska.republika.pl/

http://zssb.ids.czest.pl/


Fundator nagrody głównej:

PKO

Współorganizatorzy:

NCK STOWARZYSZENIE POKOLENIE

Plakat 1
Mucha Joanna

Plakat 2
Hanusiak Daria

Plakat 3
Kabiesz Patrycja

Plakat 4
Konieczna Maria

Plakat 5
Stwora Kamil

Plakat 6
Łoskot Marianna


Fundator nagrody głównej:

PKO

Współorganizatorzy:

NCK STOWARZYSZENIE POKOLENIE

Plakat 1
Wilk Agnieszka

Plakat 2
Lizon´ Elz˙bieta

Plakat 3
Radoszewska Daria

Plakat 4
Jaworski Sebastian

Plakat 5
Mucha Joanna

Plakat 6
Wolny Marzena


Fundator nagrody głównej:

PKO

Współorganizatorzy:

NCK STOWARZYSZENIE POKOLENIE

Nagrodzone strony internetowe:


http://www.cierniowe-guziki.blog.pl/

http://www.k.krmz1.cal24.pl/index.htm

http://www.katyn.1k.pl/

http://www.katyn1940.cba.pl/

http://www.pamiec-o-katyniu.yoyo.pl/Wyróżnione strony internetowe:


http://www.zbrodnia-katynska.za.pl/

http://www.zstrybnik.pl/katyn/Witryna/F1354F3A-D9D2-43D9-8536-757FF60766D0.html

http://tomek2518.w.interia.pl/katyn/>


Fundator nagrody głównej:

PKO

Współorganizatorzy:

NCK STOWARZYSZENIE POKOLENIE

Komunikat dla uczestników wyjazduWszystkich uczestników konkursu nagrodzonych uczestnictwem w wyjeździe do Katynia i ich opiekunów informujemy, że przygotowywana jest imienna lista uczestników z pełnymi danymi osobowymi i kontaktowymi. Ze swojej strony będziemy się z Państwem kolejno kontaktować, ale jeżeli to możliwe, prosimy o kontakt z Państwa strony – najlepiej poprzez pocztę elektroniczną. Prosimy przede wszystkim o podanie danych kontaktowych do każdego z uczestników wyjazdu – najlepiej zarówno adresu poczty elektronicznej, jak i numerów telefonów.W przypadku zespołów nagrodzonych pulą miejsc – prosimy o wskazanie imiennie uczestników zakwalifikowanych przez opiekunów do wyjazdu. W kilku przypadkach wskazano także kilku opiekunów zespołów, a wyjazd z nagrodzonymi uczniami przysługuje tylko jednemu z opiekunów – prosimy zatem o potwierdzenie, czy w wyjeździe weźmie udział wskazana przez nas osoba (zawsze pierwsza wymieniona w zgłoszeniu), czy też inny z opiekunów.Wyprawa do Katynia trwać będzie tydzień i odbędzie się w terminie 12-19 września 2010 r.: (wyjazd w niedzielę wieczór 12 września 2010 r., powrót 19 września 2010 r. wczesnym rankiem.)Spotkanie organizacyjne uczestników wyjazdu odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2010 r. – bezpośrednio po uroczystym podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród. Na spotkanie zapraszamy także zainteresowanych rodziców – będzie możliwe uzyskanie wszelkich informacji bezpośrednio od organizatorów wyjazdu.Uczestnicy wyjazdu muszą do dnia 2 sierpnia 2010 r. złożyć w Oddziale IPN w Katowicach lub bezpośrednio w Miejskim Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich komplet dokumentów: paszporty, wypełnione wnioski wizowe białoruski i rosyjski, upoważnienia do odbioru wiz i 3 zdjęcia 3x4 cm. Paszport musi być ważny co najmniej 180 dni od dnia złożenia formularza wizowego i posiadać co najmniej 4 czyste strony (bez pieczątek), w tym dwie strony czyste jedna obok drugiej.Paszporty i zdjęcia do wniosków wizowych muszą być aktualne!

Zwłaszcza młodzież proszona jest o zwrócenie uwagi, żeby zdjęcia w paszportach były adekwatne do aktualnego wyglądu, gdyż nieaktualne zdjęcie grozi odmową przyznania wizy (kwestionowana może być już różnica między zdjęciem złożonym do wniosku wizowego i paszportowym) lub cofnięciem z przejścia granicznego.Procedura uzyskania wiz rosyjskiej i białoruskiej wymaga tego, że od złożenia wniosków wizowych paszporty pozostają w konsulacie Federacji Rosyjskiej i Ambasadzie Białorusi. Jeżeli zatem ktoś planuje wyjazd wymagający posiadania paszportu w sierpniu lub w pierwszej połowie września – jest to praktycznie nie do pogodzenia z uczestnictwem w wyjeździe do Katynia. W takich sytuacjach prosimy o pilny kontakt celem wyjaśnienia sytuacji.W przypadku gdyby ktoś z nagrodzonych z jakichkolwiek przyczyn zrezygnował z uczestnictwa w wyjeździe – bardzo prosimy o pilny kontakt i przekazanie takiej informacji, aby umożliwić wyjazd innej osobie. Po 2 sierpnia 2010 r. nie ma już możliwości uzupełnienia składu uczestników wyjazdu innymi osobami.Fundator nagrody głównej:

PKO

Współorganizatorzy:

NCK STOWARZYSZENIE POKOLENIE